دبیرستان پسرانه استعدادهای ناب صالحین (متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان اهواز

نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم

نمونه سوالات درس های پایه هشتم: